Všeobecné obchodní podmínky a informace o zákaznících

I. Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Základní ustanovení

(1) Následující podmínky se vztahují na smlouvy, které s námi uzavíráte jako poskytovatel (Lazy Camping GmbH) prostřednictvím webových stránek www.lazy-camping.com. Není-li dohodnuto jinak, bude proti zahrnutí jakýchkoli vašich vlastních smluvních podmínek, které používáte, vzneseny námitky.

(2) Spotřebitelem ve smyslu následujících předpisů se rozumí každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její obchodní, ani samostatné profesní činnosti. Podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní způsobilostí, která při uzavírání právního úkonu jedná při výkonu své samostatné profesní nebo obchodní činnosti.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je prodej zboží.

(2) Již se zveřejněním příslušného produktu na našich webových stránkách vám předkládáme závaznou nabídku na uzavření smlouvy prostřednictvím systému online nákupního košíku za podmínek uvedených v popisu položky.

(3) Smlouva se uzavírá prostřednictvím systému online nákupního košíku takto:
Zboží určené ke koupi je uloženo v "nákupním košíku". Pomocí odpovídajícího tlačítka v navigační liště můžete kdykoli vyvolat "nákupní košík" a provést změny.
Po vyvolání stránky "Pokladna" a zadání osobních údajů, jakož i platebních a přepravních podmínek se údaje o objednávce konečně zobrazí jako přehled objednávek.

Pokud jako způsob platby používáte systém okamžitých plateb (e.B. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung), budete buď přesměrováni na stránku s přehledem objednávek v našem internetovém obchodě, nebo přesměrováni na webové stránky poskytovatele systému okamžitých plateb.
Pokud jste přesměrováni na příslušný systém okamžitých plateb, vyberte nebo zadejte své údaje odpovídajícím způsobem. A konečně, na webových stránkách poskytovatele systému okamžitých plateb nebo poté, co jste byli přesměrováni zpět do našeho internetového obchodu, budou údaje o objednávce zobrazeny jako přehled objednávek.

Před odesláním objednávky máte možnost znovu zkontrolovat informace v přehledu objednávek, změnit je (také prostřednictvím funkce "zpět" internetového prohlížeče) nebo objednávku zrušit.
Odesláním objednávky prostřednictvím odpovídajícího tlačítka ("koupit" nebo podobné označení) prohlašujete přijetí nabídky právně závazným způsobem, čímž je smlouva uzavřena.

(4) Vaše dotazy na přípravu nabídky jsou pro Vás nezávazné. Učiníme Vám závaznou nabídku v textové podobě (e.B. e-mailem), kterou můžete přijmout do 5 dnů (není-li v příslušné nabídce uvedeno jinak).

(5) Zpracování objednávky a předání všech informací potřebných v souvislosti s uzavřením smlouvy je částečně automatizováno e-mailem. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste u nás uložili, je správná, že příjem e-mailů je technicky zajištěn a zejména že spamové filtry tomu nebrání.

§ 3 Zvláštní dohody o nabízených platebních metodách

(1) Nákup splátek přes easyCredit
V případě nákupu na splátky prostřednictvím easyCredit platí také Všeobecné obchodní podmínky pro splátkový prodej easyCredit.

Ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen zum ratenkauf by easyCredit
1. Geltungsbereich und allgemeine Nutzungsbedingungen
Die nachfolgenden ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB)
gelten zwischen Ihnen und dem Händler für alle mit dem Händler geschlossenen Verträge, bei
denen der ratenkauf by easyCredit (im folgenden Ratenkauf) genutzt wird.
Die ergänzenden AGB haben im Konfliktfall Vorrang vor anderslautenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Händlers.
Ein Ratenkauf ist nur für Kunden möglich, die Verbraucher gem. § 13 BGB sind und das 18.
Lebensjahr vollendet haben.
2. Ratenkauf
Für Ihren Kauf stellt Ihnen der Händler mit Unterstützung der TeamBank AG Nürnberg,
Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg (im folgenden TeamBank AG) den Ratenkauf als
weitere Zahlungsmöglichkeit bereit.
Der Händler behält sich vor, Ihre Bonität zu prüfen. Die näheren Einzelheiten entnehmen Sie
bitte dem Ratenkauf-Datenschutzhinweis in der Bestellstrecke. Sollte aufgrund nicht
ausreichender Bonität oder des Erreichens der Händler-Umsatzgrenze die Nutzung des
Ratenkaufs nicht möglich sein, behält sich der Händler vor, Ihnen eine alternative
Zahlungsmöglichkeit anzubieten.
Der Vertrag über einen Ratenkauf kommt zwischen Ihnen und dem Händler zustande. Es
erfolgt keine Auszahlung, sondern mit dem Ratenkauf entscheiden Sie sich für eine Abzahlung
des Kaufpreises in monatlichen Raten. Über eine fest vereinbarte Laufzeit sind dabei
monatliche Raten zu zahlen, wobei die Schlussrate unter Umständen von den vorherigen
Ratenbeträgen abweicht. Das Eigentum an der Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
vorbehalten.
Die bei Nutzung des Ratenkaufs entstanden Forderungen werden im Rahmen eines laufenden
Factoringvertrages vom Händler an die TeamBank AG abgetreten. Zahlungen können mit
schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an die TeamBank AG geleistet werden.
Abgesehen von der allgemeinen Gewerbeaufsicht unterliegt der Händler keiner Aufsicht durch
eine Aufsichtsbehörde. Beschwerden können Sie per Brief oder eMail an den Händler richten.
3. Ratenzahlung per SEPA-Lastschrift
Durch das mit dem Ratenkauf erteilte SEPA-Lastschriftmandat ermächtigen Sie die TeamBank
AG, die durch den Ratenkauf zu entrichtenden Zahlungen, von Ihrem im Bestellprozess
angegebenen Girokonto bei dem dort angegebenem Kreditinstitut durch eine SEPA-Lastschrift
einzuziehen.
Der Einzug erfolgt frühestens zum angegebenen Datum der PreNotifikation/Vorabankündigung. Ein späterer, zeitnaher Einzug kann erfolgen.
Wenn zwischen der Pre-Notifikation und dem Fälligkeitsdatum eine Verringerung des
Kaufpreisbetrags erfolgt (z.B. durch Gutschriften), so kann der abgebuchte Betrag von dem in
der Pre-Notifikation genannten Betrag abweichen.
ratenkauf by easyCredit Stand Februar 2022 Seite 2 von 2
Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass zum Zeitpunkt der Fälligkeit Ihr Girokonto über eine
ausreichende Deckung verfügt. Ihr Kreditinstitut ist nicht verpflichtet die Lastschrift einzulösen,
falls eine ausreichende Deckung des Girokontos nicht gegeben ist.
Sollte es mangels erforderlicher Deckung des Girokontos, wegen eines unberechtigten
Widerspruchs des Kontoinhabers oder aufgrund des Erlöschens des Girokontos zu einer
Rücklastschrift kommen, geraten Sie auch ohne gesonderte Mahnung in Verzug, es sei denn,
die Rücklastschrift resultiert aus einem Umstand, den Sie nicht zu vertreten haben.
Von Ihrem Kreditinstitut der TeamBank AG berechnete Kosten für eine von Ihnen verschuldete
Rücklastschrift kann die TeamBank AG Ihnen gegenüber als Schaden geltend machen und ist
von Ihnen zu erstatten. Ihnen bleibt der Nachweis eines geringeren oder gar keines Schadens
bei der TeamBank AG vorbehalten.
Befinden Sie sich in Verzug, ist die TeamBank AG berechtigt für jede Mahnung eine
angemessene Mahngebühr oder Verzugszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem
jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen.
Aufgrund der hohen Kosten, welche mit einer Rücklastschrift verbunden sind, bitten wir Sie im
Falle eines Rücktritts vom Kaufvertrag, einer Retoure oder einer Reklamation, der SEPALastschrift nicht zu widersprechen. In diesen Fällen erfolgt in Abstimmung mit dem Händler
die Rückabwicklung der Zahlung durch Rücküberweisung des entsprechenden Betrags oder
durch eine Gutschrift.

(2) Platba přes Klarnu
Ve spolupráci s Klarna Bank AB (publ),Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, nabízíme následující platební možnosti. Platba se provádí do Klarna:

  • Sofortüberweisung: K dispozici v Německu a Rakousku. Z vašeho účtu bude stržena částka ihned po zadání objednávky.

Další informace a podmínky použití společnosti Klarna naleznete zde. Obecné informace o Klárně naleznete zde. S vašimi osobními údaji bude společnost Klarna zacházet v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s informacemi uvedenými v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Klarna.

Více informací o Klárně naleznete zde. Aplikaci Klarna najdete zde.

§ 4 Zadržovací právo, výhrada vlastnictví

(1) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze v případě, že se týká nároků ze stejného smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

(3) Jste-li podnikatelem, platí navíc následující:

a) Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží až do úplného vyřízení všech nároků vyplývajících z aktuálního obchodního vztahu. Před převodem vlastnictví ke zboží podléhajícímu výhradě vlastnictví není zástava nebo převod formou zajištění povolen.

b) Zboží můžete dále prodávat v rámci běžného obchodního styku. V takovém případě nám tímto postupujete všechny pohledávky ve výši fakturované částky, které vám vzniknou z dalšího prodeje, postoupení přijímáme. Dále jsou oprávněni pohledávku vymáhat. Pokud však řádně nesplníte své platební povinnosti, vyhrazujeme si právo vymáhat nárok sami.

c) V případě kombinace a smíchání zboží s výhradou vlastnictví nabýváme spoluvlastnictví nové položky v poměru fakturační hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k ostatním zpracovaným položkám v době zpracování.

d) Zavazujeme se uvolnit cenné papíry, na které máme na vaši žádost nárok, v rozsahu, v jakém realizovatelná hodnota našich cenných papírů převyšuje pohledávku za zajištěním o více než 10 %. Výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, je naší povinností.

§ 5 Záruka

(1) Existují zákonná záruční práva.

(2) Jako spotřebitel jste žádáni, abyste ihned po dodání zkontrolovali úplnost, zjevné vady a poškození při přepravě a co nejdříve informovali nás a zasílatele o případných reklamacích. Pokud tak neučiníte, nebude to mít žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.

(3) Pokud se vlastnost zboží odchyluje od objektivních požadavků, považuje se odchylka za dohodnutou pouze tehdy, pokud jste o ní byli námi informováni před podáním smluvního prohlášení a odchylka byla výslovně a samostatně dohodnuta mezi smluvními stranami.

(4) Pokud jste podnikatel, platí odchylně od výše uvedených záručních ustanovení následující:

a) Za dohodnutou jakost zboží se považují pouze naše vlastní informace a popis výrobku výrobce, nikoli však jiná reklama, veřejná chvála a prohlášení výrobce.

b) V případě vad poskytneme dle vlastního uvážení záruku opravou nebo následným dodáním. Pokud se odstranění vady nezdaří, můžete podle svého uvážení požadovat snížení nebo odstoupit od smlouvy. Odstranění vad se považuje za neúspěšné po neúspěšném druhém pokusu, není-li zejména povaha zboží nebo vada nebo jiné okolnosti uvedeny jinak. V případě opravy nemusíme nést zvýšené náklady vzniklé přemístěním zboží na jiné místo, než je místo plnění, pokud převod neodpovídá zamýšlenému použití zboží.

c) Záruční doba je jeden rok od dodání zboží. Zkrácení lhůty neplatí:

– zaviněné škody, které nám lze přičíst v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví a v případě jiných škod způsobených úmyslně nebo hrubou nedbalostí;
– pokud jsme podvodně zatajili vadu nebo převzali záruku za kvalitu položky;
– v případě zboží, které bylo použito pro stavbu v souladu s jeho obvyklým užíváním a které způsobilo její vadnost;
– v případě zákonných regresních nároků, které vůči nám máte v souvislosti se záručními právy.

§ 6 Volba práva, místo plnění, soudní příslušnost

(1) Použije se německé právo. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije pouze tehdy, pokud tím není zrušena ochrana poskytovaná kogentními ustanoveními práva státu obvyklého bydliště spotřebitele (zásada příznivosti).

(2) Místem plnění všech služeb vyplývajících ze stávajících obchodních vztahů s námi, jakož i místem soudní příslušnosti je naše sídlo, pokud nejste spotřebitelem, ale obchodníkem, právnickou osobou veřejného práva nebo zvláštním fondem veřejného práva. Totéž platí, pokud nemáte obecnou soudní příslušnost v Německu nebo v EU nebo pokud bydliště nebo obvyklý pobyt není v době podání žaloby znám. Právo odvolat se k soudu v jiném zákonném místě soudní příslušnosti tím zůstává nedotčeno.

(3) Ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně nepoužijí.


II. Informace o zákaznících

1. Totožnost prodávajícího

Lazy Camping GmbH
Rheiner Landstraße 20
D-49205 Hasbergen
Německo
Telefon: +4915172801800
E-mail: info@lazy-camping.com

Alternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů on-line (platforma ODR), která je přístupná na základě https://ec.europa.eu/odr.

2. Informace o uzavření smlouvy

Technické kroky pro uzavření smlouvy, uzavření samotné smlouvy a opravné opce jsou prováděny v souladu s ustanoveními "Uzavření smlouvy" našich Všeobecných obchodních podmínek (část I.).

3. Jazyk smlouvy, ukládání textů smluv

3.1. Smluvním jazykem je němčina.

3.2. Úplné znění smlouvy nebudeme uchovávat. Před odesláním objednávky prostřednictvím systému online nákupního košíku mohou být smluvní údaje vytištěny nebo elektronicky uloženy prostřednictvím funkce tisku prohlížeče. Po obdržení objednávky z naší strany Vám budou e-mailem opět zaslány údaje o objednávce, zákonem předepsané informace pro smlouvy uzavřené na dálku a Všeobecné obchodní podmínky.

3.3. V případě žádostí o cenové nabídky mimo systém online nákupního košíku obdržíte veškeré smluvní údaje v textové podobě jako součást závazné nabídky, e.B. e-mailem, který si můžete vytisknout nebo uložit elektronicky.

4. Kodexy chování

4.1. Podrobili jsme se kritériím kvality pečeti kupujícího společnosti Händlerbund Management AG, která si můžete prohlédnout na adrese: https://www.haendlerbund.de/cs/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-certifikační kritéria.pdf.

5. Základní vlastnosti zboží nebo služeb

Základní charakteristiky zboží a/nebo služeb naleznete v příslušné nabídce.

6. Ceny a platební podmínky

6.1. Ceny uvedené v příslušných nabídkách, jakož i náklady na dopravu představují celkové ceny. Zahrnují všechny složky ceny včetně všech příslušných daní.

6.2. Vzniklé náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně. Mohou být vyvolány prostřednictvím příslušně určeného tlačítka na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce, jsou zobrazeny samostatně v průběhu objednávkového procesu a navíc je nesete vy, pokud nebyla přislíbena doprava zdarma.

6.3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s převodem peněz (poplatky za převod nebo směnný kurz úvěrových institucí) nesete vy v případech, kdy je dodávka provedena do členského státu EU, ale platba byla iniciována mimo Evropskou unii.

6.4. Platební metody, které máte k dispozici, jsou uvedeny pod odpovídajícím tlačítkem na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.

6.5. Není-li u jednotlivých platebních metod uvedeno jinak, jsou platební nároky z uzavřené smlouvy splatné okamžitě.

7. Dodací podmínky

7.1. Dodací podmínky, datum dodání a případně stávající omezení doručení naleznete pod odpovídajícím tlačítkem na našich webových stránkách nebo v příslušné nabídce.

7.2. Pokud jste spotřebitelem, je zákonem upraveno, že riziko náhodné ztráty a náhodného poškození prodané věci při odeslání na vás přechází až při předání zboží, a to bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěná nebo nepojištěná. To neplatí, pokud jste nezávisle pověřili přepravní společnost, která není jmenována podnikatelem nebo osobou jinak určenou k provedení zásilky.

Pokud jste podnikatel, dodání a expedice je na vaše riziko.

8. Zákonná odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady se řídí ustanovením "Záruka" v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I).

Tyto obchodní podmínky a informace o zákaznících byly připraveny právníky Händlerbundu, kteří se specializují na IT právo a jsou neustále kontrolováni na právní soulad. Händlerbund Management AG zaručuje právní jistotu textů a je odpovědná v případě varování. Další informace naleznete na adrese: https://www.haendlerbund.de/cs/služby/právní jistota / všeobecné obchodní podmínky služby.

poslední aktualizace: 01/01/2022