Zásady ochrany osobních údajů

Není-li níže uvedeno jinak, poskytnutí Vašich osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou, ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni údaje poskytnout. Pokud to neposkytnete, nebude to mít žádné důsledky. To platí pouze v případě, že v následných operacích zpracování nejsou poskytnuty žádné další informace.
"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Soubory protokolu serveru

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. 

Pokaždé, když vstoupíte na naše webové stránky, jsou údaje o používání přenášeny k nám nebo našemu poskytovateli webových hostitelů / IT služeb vaším internetovým prohlížečem a uloženy v datech protokolu (tzv. Soubory protokolu serveru). Tato uložená data zahrnují pro .B název stránky, na kterou se přistupuje, datum a čas načtení, IP adresu, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a na zlepšení naší nabídky.
Vaše údaje mohou být předány do třetích zemí mimo Evropskou unii, pro které Komise EU přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze strany Evropské komise, například pro předávání údajů do USA, jsou předávání údajů založena mimo jiné na standardních smluvních doložkách jako vhodných zárukách ochrany osobních údajů, které lze zobrazit na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de

Kontakt

Odpovědná osoba
Kontaktujte nás na vyžádání. Za zpracování údajů odpovídá: Alexander Bocks, Rheiner Landstraße 20, 49205 Hasbergen Detuschland, 0151616574479, alex@lazy-camping.com

Proaktivní kontakt zákazníka e-mailem
Pokud nás kontaktujete e-mailem z vlastní iniciativy, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Zpracování údajů slouží ke zpracování a zodpovězení vaší žádosti o kontakt.
Pokud kontakt slouží k realizaci předsmluvních opatření (např. poradenství ohledně zájmů o koupi, příprava nabídek) nebo se týká smlouvy již uzavřené mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. .b GDPR.
Pokud se na nás obrátíme z jiných důvodů, provádí se toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na zpracování a zodpovězení Vašeho požadavku. V takovém případě máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše údaje pak budou smazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím.
 Sběr a zpracování při použití kontaktního formuláře
Při použití kontaktního formuláře shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který jste nám poskytli. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu.
Pokud kontakt slouží k realizaci předsmluvních opatření (např. poradenství ohledně zájmů o koupi, příprava nabídek) nebo se týká smlouvy již uzavřené mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. .b GDPR.
Pokud se na nás obrátíme z jiných důvodů, provádí se toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na zpracování a zodpovězení Vašeho požadavku. V takovém případě máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vaší žádosti. Vaše údaje pak budou smazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím.

WhatsApp Business
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím aplikace WhatsApp, použijeme verzi WhatsApp Business aplikace WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko; "WhatsApp"). Pokud pobýváte mimo Evropský hospodářský prostor, tuto službu poskytuje společnost WhatsApp Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA).
Zpracování údajů slouží ke zpracování a zodpovězení vaší žádosti o kontakt. Za tímto účelem shromažďujeme a zpracováváme vaše číslo mobilního telefonu uložené v aplikaci WhatsApp, pokud nám poskytneme vaše jméno a další údaje v rozsahu, který jste poskytli. Pro službu používáme mobilní zařízení, v jehož adresáři jsou uloženy pouze údaje uživatelů, kteří nás kontaktovali prostřednictvím WhatsApp. Přenos osobních údajů do WhatsApp bez vašeho souhlasu do WhatsApp se neuskuteční.
Vaše údaje budou společností WhatsApp přenášeny na servery společnosti Meta Platforms Inc. v USA.
V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze strany Evropské komise. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Pokud kontakt slouží k realizaci předsmluvních opatření (např. poradenství ohledně zájmů nákupu, příprava nabídek) nebo se týká smlouvy již uzavřené mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. .b GDPR.
Pokud je kontakt navázán z jiných důvodů, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na poskytnutí rychlého a snadného kontaktu a zodpovězení vašeho požadavku. V takovém případě máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Vaše osobní údaje používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje pak budou smazány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím.
Další informace o podmínkách použití a ochraně údajů při používání aplikace WhatsApp naleznete v části https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service a https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.
 
Objednávky zákaznického účtu

Účet
Při otevření zákaznického účtu shromažďujeme vaše osobní údaje v rozsahu v něm uvedeném. Účelem zpracování údajů je zlepšit váš zážitek z nakupování a zjednodušit zpracování objednávek. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s Vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás upozorníte, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Váš zákaznický účet bude poté smazán.

Shromažďování, zpracování a zveřejňování osobních údajů při zadávání objednávek

Při objednávce shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění a zpracování Vaší objednávky a pro zpracování Vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí tohoto ustanovení znamená, že nelze uzavřít žádnou smlouvu. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm.b GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi. 

Vaše údaje budou předány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, které jste si vybrali, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb. Ve všech případech striktně dodržujeme zákonné požadavky. Rozsah přenosu údajů je omezen na minimum.
Vaše údaje mohou být předány do třetích zemí mimo Evropskou unii, pro které Komise EU přijala rozhodnutí o odpovídající ochraně. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze strany Evropské komise, například pro předávání údajů do USA, jsou předávání údajů založena mimo jiné na standardních smluvních doložkách jako vhodných zárukách ochrany osobních údajů, které lze zobrazit na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de

Ohodnocení      

Sběr dat při psaní komentáře
Při komentování článku nebo příspěvku shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailovou adresu, text komentáře) pouze v rozsahu, který jste poskytli. Účelem zpracování je umožnit komentování a zobrazení komentářů. Odesláním komentáře souhlasíte se zpracováním přenášených údajů. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s Vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás upozorníte, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Vaše osobní údaje budou poté vymazány.

Po publikování komentáře bude zveřejněno pouze jméno, které uvedete.

Poskytovatelé přepravních služeb      

Přeposlání e-mailové adresy přepravním společnostem pro informaci o stavu přepravy
Vaši e-mailovou adresu předáme přepravní společnosti v rámci zpracování smlouvy, pokud jste s tím výslovně souhlasili v procesu objednávání. Účelem převodu je informovat vás e-mailem o stavu přepravy. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s Vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám nebo přepravní společnosti, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

Platba      

Použití PayPal
Všechny transakce PayPal podléhají zásadám ochrany osobních údajů PayPal. Ty lze nalézt v části https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Sběr a zpracování dat při registraci k nákupu na splátky přes easyCredit
V případě platby nákupem na splátky prostřednictvím easyCredit platí doplňující informace o ochraně osobních údajů pro nákup splátek easyCredit.

Použití osobních údajů při výběru platebních možností Klarna
Abychom vám mohli nabídnout platební možnosti společnosti Klarna, předáme společnosti Klarna osobní údaje, jako jsou kontaktní údaje a údaje o objednávce, společnosti Klarna. To umožňuje společnosti Klarna posoudit, zda můžete využít platební možnosti nabízené prostřednictvím společnosti Klarna a přizpůsobit platební možnosti vašim potřebám. Obecné informace o společnosti Klarna naleznete na adrese: https://www.klarna.com/de/. S vašimi osobními údaji bude společnost Klarna zacházet v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a v souladu s informacemi uvedenými v předpisech o ochraně osobních údajů společnosti Klarna podle https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.

Koláčky

Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Když uživatel přistupuje k webové stránce, může být soubor cookie uložen v operačním systému uživatele. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.

Soubory cookie jsou uloženy ve vašem počítači. Proto máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Výběrem příslušného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být upozorněni před nastavením souborů cookie a rozhodnout o přijetí jednotlivě, jakož i zabránit ukládání souborů cookie a přenosu obsažených údajů. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli vymazat. Rádi bychom však upozornili na to, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Pod následujícími odkazy se dozvíte, jak spravovat soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích (včetně jejich deaktivace):

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Technicky nezbytné soubory cookie

Není-li v níže uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, používáme tyto technicky nezbytné soubory cookie pouze za účelem toho, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie navíc umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i po změně stránky a nabídnout vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabídnout bez použití souborů cookie. K tomu je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Používání cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 25 Abs. 2 TTDSG. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na zajištění optimální funkčnosti webových stránek a uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky.

Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Použití Správce souhlasu
Používáme nástroj pro správu souhlasu Consentmanager společnosti Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko; "Správce souhlasu").
Nástroj vám umožňuje udělit souhlas se zpracováním údajů prostřednictvím webových stránek, zejména s nastavením souborů cookie, a využít svého práva na odvolání pro již udělené souhlasy.
Účelem zpracování údajů je získání a zdokumentování potřebných souhlasů se zpracováním údajů a tím splnění zákonných povinností.
K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie. Mimo jiné mohou být shromažďovány a přenášeny do Consentmanager následující informace: datum a čas volání stránky, informace o prohlížeči, který používáte, a zařízení, které používáte, anonymizovaná IP adresa, údaje o přihlášení a odhlášení. Tyto údaje nebudou předány jiným třetím stranám.
Zpracování údajů probíhá za účelem splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm.c GDPR.
Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Consentmanager naleznete na adrese: https://www.consentmanager.net/privacy.php

Analýza affiliate pro sledování reklamy      

Verwendung von Google Analytics
Wir verwenden auf unserer Website den Webanalysedienst Google Analytics der Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; „Google“).
Die Datenverarbeitung dient dem Zweck der Analyse dieser Website und ihrer Besucher sowie für Marketing- und Werbezwecke. Dazu wird Google im Auftrag des Betreibers dieser Website die gewonnenen Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere, mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Dabei können u.a. folgende Informationen erhoben werden: IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Seitenaufrufs, Klickpfad, Informationen über den von Ihnen verwendeten Browser und das von Ihnen verwendete Device (Gerät), besuchte Seiten, Referrer-URL (Webseite, über die Sie unsere Webseite aufgerufen haben), Standortdaten, Kaufaktivitäten. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Google Analytics verwendet Technologien wie Cookies, Webspeicher im Browser und Zählpixel, die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die dadurch erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Für die USA ist kein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vorhanden. Die Datenübermittlung erfolgt u.a auf Grundlage von Standardvertragsklauseln als geeignete Garantien für den Schutz der personenbezogenen Daten, einsehbar unter: https://policies.google.com/privacy/frameworks und https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Sowohl Google als auch staatliche US-Behörden haben Zugriff auf Ihre Daten. Ihre Daten können von Google mit anderen Daten, wie beispielsweise Ihrem Suchverlauf, Ihren persönlichen Accounts, Ihren Nutzungsdaten anderer Geräte und allen anderen Daten, die Google zu Ihnen vorliegen hat, verknüpft werden.
Auf dieser Website ist die IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO aus unserem überwiegenden berechtigten Interesse an der bedarfsgerechten und zielgerichteten Gestaltung der Website. Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit dieser Verarbeitungen Sie betreffender personenbezogener Daten zu widersprechen.
Sie können die Erfassung der durch Google Analytics erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Um die Datenerfassung und -speicherung durch Google Analytics geräteübergreifend zu verhindern, können Sie einen Opt-Out-Cookie setzen. Opt-Out-Cookies verhindern die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website. Sie müssen das Opt-Out auf allen genutzten Systemen und Geräten durchführen, damit dies umfassend wirkt. Wenn Sie das Opt-out-Cookie löschen, werden wieder Anfragen an Google übermittelt. Wenn Sie hier klicken, wird das Opt-Out-Cookie gesetzt: Google Analytics deaktivieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/ sowie unter https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.
Verwendung des Facebook Pixel
Wir verwenden auf unserer Website die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ der Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland “Facebook”).
Meta Platforms Ireland und wir sind gemeinsam Verantwortliche für die bei Einbindung des Dienstes stattfindende Erhebung Ihrer Daten und Übermittlung dieser Daten an Facebook. Grundlage dafür ist eine Vereinbarung zwischen uns und Meta Platforms Ireland über die gemeinsame Verarbeitung personenbezogener Daten, in der die jeweiligen Verantwortlichkeiten festgelegt werden. Die Vereinbarung ist unter https://www.facebook.com/legal/controller_addendum aufrufbar. Danach sind wir insbesondere verantwortlich für die Erfüllung der Informationspflichten gemäß der Art. 13, 14 DSGVO, für die Einhaltung der Sicherheitsvorgaben des Art. 32 DSGVO im Hinblick auf die korrekte technische Implementierung und Konfiguration des Dienstes sowie zur Einhaltung der Verpflichtungen nach den Art. 33, 34 DSGVO, soweit eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten unsere Verpflichtungen gemäß der Vereinbarung über die gemeinsame Verarbeitung betrifft. Meta Platforms Ireland obliegt die Verantwortung, die Betroffenenrechte gemäß den Art. 15 – 20 DSGVO zu ermöglichen, die Sicherheitsvorgaben des Art. 32 DSGVO im Hinblick auf die Sicherheit des Dienstes einzuhalten und die Verpflichtungen nach den Art. 33, 34 DSGVO, soweit eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten die Verpflichtungen von Meta Platforms Ireland gemäß der Vereinbarung über die gemeinsame Verarbeitung betrifft.
Die Anwendung dient dem Zweck die Besucher der Website zielgerichtet mit interessenbezogener Werbung im sozialen Netzwerk Facebook anzusprechen. Dazu wurde auf der Website das Remarketing-Tag von Facebook implementiert. Über dieses Tag wird beim Besuch der Website eine direkte Verbindung zu den Facebook-Servern hergestellt. Hierdurch wird an den Facebook-Server übermittelt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. Facebook ordnet diese Information Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu. Wenn Sie das soziale Netzwerk Facebook besuchen, werden Ihnen dann personalisierte, interessenbezogene Facebook-Ads angezeigt.
Ihre Daten werden gegebenenfalls in die USA übermittelt. Für die USA ist kein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vorhanden. Die Datenübermittlung erfolgt u.a auf Grundlage von Standardvertragsklauseln als geeignete Garantien für den Schutz der personenbezogenen Daten, einsehbar unter: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO aus unserem überwiegenden berechtigten Interesse die Seitenbesucher zielgerichtet mit interessenbezogener Werbung anzusprechen. Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit dieser Verarbeitungen Sie betreffender personenbezogener Daten zu widersprechen. Sie können die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ hier deaktivieren.
Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten durch Facebook, über Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook unter https://www.facebook.com/about/privacy/

Používání měření konverzí Google Ads
Na našich webových stránkách používáme online reklamní program "Google Ads" a v této souvislosti sledování konverzí (hodnocení akcí návštěvy). Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).
Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, uloží se do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje, a proto se nepoužívají k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky našeho webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, Google a my můžeme rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Neexistuje tedy možnost, že by soubory cookie mohly být sledovány prostřednictvím webových stránek zákazníků reklamy.
Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají za účelem vytváření statistik konverzí. To nám říká celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Nedostáváme však žádné informace, které by osobně identifikovaly uživatele.
Vaše údaje mohou být přenášeny na servery společnosti Google LLCin v USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze strany Evropské komise. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem cílit na návštěvníky stránek zájmově orientovanou reklamou. Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Personalizovanou reklamu můžete deaktivovat v nastavení inzerce na Googlu. Pokyny naleznete v tématu https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de 
Alternativně můžete zabránit používání souborů cookie poskytovateli třetích stran vyvoláním deaktivační stránky iniciativy Network Advertising Initiative v části https://www.networkadvertising.org/choices/ a implementací dalších informací o odhlášení, které jsou zde uvedeny. Poté nebudou zahrnuty do statistik sledování konverzí.
Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Používání služby Google AdSense
Na našich webových stránkách používáme funkci AdSense společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) Účelem zpracování údajů je pronajímat reklamní prostor na webových stránkách a oslovovat návštěvníky webových stránek zájmově orientovanou reklamou. Prostřednictvím této funkce se návštěvníkům webových stránek poskytovatele zobrazují personalizované zájmově orientované reklamní reklamy z Obsahové sítě Google. Google používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze strany Evropské komise. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks a https://business.safety.google/adscontrollerterms/. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Společnost Google nebude za žádných okolností spojovat vaši IP adresu s jinými daty Google.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem cílit na návštěvníky stránek zájmově orientovanou reklamou. Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Používání souborů cookie společností Google můžete trvale deaktivovat pomocí následujícího odkazu a stažením a instalací pluginu, který je zde uveden: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de. Alternativně můžete zabránit používání souborů cookie poskytovateli třetích stran vyvoláním deaktivační stránky iniciativy Network Advertising Initiative v části https://www.networkadvertising.org/choices/ a implementací dalších informací o odhlášení, které jsou zde uvedeny. Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ a https://www.google.de/policies/privacy/

Používání partnerského programu ADCELL
Používáme partnerský program "ADCELL" společnosti Firstlead GmbH (Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlín; "ADCELL").
Pokud kliknete na reklamu s partnerským odkazem, ADCELL uloží do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Cookies slouží ke správnému vyúčtování v rámci partnerského programu zaznamenáváním úspěšnosti reklamního média. Soubory cookie rozpoznají, že jste klikli na reklamu a inzerent může vysledovat původ objednávky. Kromě toho ADCELL používá takzvané sledovací pixely. Ty mohou být použity k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost návštěvníků na stránkách.
Informace generované soubory cookie a sledovacími pixely o používání této webové stránky (včetně IP adresy) a doručování reklamních formátů jsou přenášeny na server ADCELL a tam uloženy. ADCELL může mimo jiné rozpoznat, že na partnerský odkaz na této webové stránce bylo kliknuto. Společnost ADCELL může za určitých okolností předat tyto (anonymizované) informace smluvním partnerům, ale údaje, jako je IP adresa, nebudou sloučeny s jinými uloženými údaji.
Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na měření úspěšnosti partnerské reklamy a s tím spojené správné vyúčtování provizí v rámci partnerského programu. Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Sledování pomocí ADCELL můžete https://www.adcell.de/datenschutz deaktivovat zde. Poté nebudou zahrnuty do statistik sledování konverzí.
Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušného technického nastavení softwaru prohlížeče; Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Zásuvné moduly a různé

Používání Správce značek Google
Používáme Správce značek Google společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "Google").
Tato aplikace spravuje javascriptové tagy a HTML tagy, které slouží zejména k implementaci sledovacích a analytických nástrojů. Zpracování údajů slouží k návrhu a optimalizaci našich webových stránek na základě potřeb.
Samotný Správce značek Google soubory cookie neukládá ani nezpracovává osobní údaje. Umožňuje však spouštění dalších značek, které mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.
Další informace o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete zde.
Používání modulů plug-in pro sociální sítě
Na našich webových stránkách používáme pluginy sociálních sítí. Integrace sociálních pluginů a výsledné zpracování údajů slouží k optimalizaci reklamy na naše produkty.
Při integraci sociálních pluginů je vytvořeno spojení mezi vaším počítačem a servery poskytovatelů sociální sítě a plugin se zobrazí na stránce oznámením vašeho prohlížeče za předpokladu, že jste s tím výslovně souhlasili. Vaše IP adresa i informace o tom, které z našich stránek jste navštívili, jsou přenášeny na servery poskytovatele. To platí bez ohledu na to, zda jste zaregistrováni nebo přihlášeni k sociální síti. Přenos probíhá také pro uživatele, kteří nejsou registrováni nebo nejsou přihlášeni. Pokud jste současně připojeni k jednomu nebo více účtům na sociálních sítích, shromážděné informace mohou být také spojeny s vašimi příslušnými profily. Při použití funkcí plug-inu (e.B stisknutím tlačítka) jsou tyto informace také přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu. Tomuto přiřazení můžete zabránit tím, že se odhlásíte ze svých účtů sociálních médií před návštěvou našich webových stránek a před aktivací tlačítek.
Používání souborů cookie nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 věty 1 TTDSG ve spojení .m čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá s Vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.
Níže uvedené sociální sítě jsou integrovány do našich webových stránek prostřednictvím sociálního pluginu. Další informace o rozsahu a účelu shromažďování a používání údajů, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v propojených informacích o ochraně údajů poskytovatelů.

Facebook společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)
Meta Platforms Ireland a my jsme společně zodpovědní za shromažďování vašich údajů při integraci služby a přenos těchto údajů na Facebook. Základem je dohoda mezi námi a Meta Platforms Ireland o společném zpracování osobních údajů, která stanoví příslušné povinnosti. Ke smlouvě lze získat přístup v rámci https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Poté odpovídáme zejména za plnění informačních povinností dle čl. 13, 14 GDPR, za dodržování bezpečnostních požadavků čl. 32 GDPR s ohledem na správné technické provedení a konfiguraci služby, jakož i za plnění povinností podle čl. 33, 34 GDPR, pokud se porušení ochrany osobních údajů týká našich povinností vyplývajících ze smlouvy o společném zpracování. Společnost Meta Platforms Ireland je odpovědná za umožnění práv subjektů údajů podle článků 15 až 20 GDPR, aby byly splněny bezpečnostní požadavky článku 32 GDPR s ohledem na bezpečnost služby a povinnosti podle článků 33, 34 GDPR, pokud porušení zabezpečení osobních údajů ovlivní povinnosti společnosti Meta Platforms Ireland podle smlouvy o společném zpracování.
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze strany Evropské komise. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout na adrese: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Další informace o shromažďování a používání údajů Facebookem, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook v části https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko):
https://help.instagram.com/155833707900388
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze strany Evropské komise. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.
Používání sociálních pluginů prostřednictvím "Shariff"
Na našich webových stránkách používáme pluginy sociálních sítí. Abychom vám udrželi kontrolu nad vašimi údaji, používáme tlačítka "Shariff" bezpečná pro ochranu osobních údajů.
Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou vytvořeny žádné odkazy na servery sociálních sítí a v důsledku toho nebudou přenášeny žádné údaje.
"Shariff" je vývoj specialistů počítačového časopisu c't. Umožňuje větší soukromí na internetu a nahrazuje obvyklá tlačítka "sdílet" sociálních sítí. Více informací o projektu Shariff naleznete zde https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.
Pokud kliknete na tlačítka, objeví se vyskakovací okno, ve kterém se můžete přihlásit se svými údaji u příslušného poskytovatele. Teprve po tomto aktivním přihlášení z vaší strany bude navázáno přímé spojení se sociálními sítěmi.
Přihlášením udělujete souhlas s přenosem vašich údajů příslušnému poskytovateli sociálních médií. Mimo jiné je přenášena jak vaše IP adresa, tak informace o tom, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste současně připojeni k jednomu nebo více účtům na sociálních sítích, shromážděné informace budou také přiřazeny k vašim příslušným profilům. Tomuto přiřazení můžete zabránit pouze odhlášením ze svých účtů sociálních médií před návštěvou našich webových stránek a před aktivací tlačítek. Následující sociální sítě jsou integrovány prostřednictvím funkce "Shariff".
Další informace o rozsahu a účelu shromažďování a používání údajů, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v propojených informacích o ochraně údajů poskytovatelů.

Facebook společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko):
https://www.facebook.com/policy.php
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze strany Evropské komise. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout na adrese: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Instagram společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko) https://help.instagram.com/155833707900388.
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze strany Evropské komise. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout na adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_de.

Použití funkce jednotného přihlašování facebooku
Používáme funkci jednotného přihlášení (dříve Facebook Connect) společnosti Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko; "Facebook").
Meta Platforms Ireland a my jsme společně zodpovědní za shromažďování vašich údajů při integraci služby a přenos těchto údajů na Facebook. Základem je dohoda mezi námi a Meta Platforms Ireland o společném zpracování osobních údajů, která stanoví příslušné povinnosti. Dohoda je přístupná v rámci https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Poté odpovídáme zejména za plnění informačních povinností dle čl. 13, 14 GDPR, za dodržování bezpečnostních požadavků čl. 32 GDPR s ohledem na správné technické provedení a konfiguraci služby, jakož i za plnění povinností podle čl. 33, 34 GDPR, pokud se porušení ochrany osobních údajů týká našich povinností vyplývajících ze smlouvy o společném zpracování. Společnost Meta Platforms Ireland je odpovědná za umožnění práv subjektů údajů podle článků 15 až 20 GDPR, aby byly splněny bezpečnostní požadavky článku 32 GDPR s ohledem na bezpečnost služby a povinnosti podle článků 33, 34 GDPR, pokud porušení zabezpečení osobních údajů ovlivní povinnosti společnosti Meta Platforms Ireland podle smlouvy o společném zpracování.
Tato funkce umožňuje návštěvníkům webových stránek přihlásit se na webové stránky pomocí svého již existujícího účtu na Facebooku. Zpracování údajů slouží k ověření při registraci, personalizaci a zájmově orientované reklamě.
Za účelem nabízení funkce na webových stránkách je navázáno spojení se serverem Facebook. K tomuto účelu se používají soubory cookie. Mimo jiné mohou být shromažďovány a přenášeny na Facebook následující informace: IP adresa, informace o prohlížeči, adresa URL odkazujícího serveru (webová stránka, přes kterou jste vstoupili na naše webové stránky), údaje o poloze. To platí bez ohledu na to, zda jste zaregistrováni nebo přihlášeni k sociální síti. Přenos probíhá také pro uživatele, kteří nejsou registrováni nebo nejsou přihlášeni. Pokud jste současně připojeni k jednomu nebo více účtům na sociálních sítích, shromážděné informace mohou být také spojeny s vašimi příslušnými profily. Tomuto přiřazení můžete zabránit tím, že se odhlásíte ze svých účtů sociálních médií před návštěvou našich webových stránek a před aktivací tlačítek. Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze strany Evropské komise. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout na adrese: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Při použití funkce jednotného přihlašování je facebookový profil návštěvníka webových stránek propojen se zákaznickým účtem pro tento web. Přitom získáváme osobní údaje uživatele prostřednictvím Facebooku, jak je uvedeno v procesu přihlášení. To může zahrnovat, ale není omezeno na následující informace: jméno, adresa, informace o veřejném profilu (e.B. jméno, profilový obrázek, věk, pohlaví), e-mailová adresa, seznamy přátel, "To se mi líbí".
Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na potřebách založeném a cíleném designu webových stránek. Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Další informace o shromažďování a používání údajů Facebookem, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku v https://www.facebook.com/about/privacy/.

Používání google reCAPTCHA 

Používáme službu reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "Google"). Účelem dotazu je rozlišit vstup člověka nebo automatizovaného strojového zpracování. Za tímto účelem bude váš vstup přenesen do společnosti Google a tam znovu použit. Kromě toho bude společnosti Google předána IP adresa a případně další údaje požadované společností Google pro službu reCAPTCHA. Tyto údaje zpracovává společnost Google v rámci Evropské unie a v případě potřeby je také přenáší na servery společnosti Google LLC v USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze strany Evropské komise. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na ochraně našich webových stránek před automatizovaným špehováním, zneužitím a SPAMem. Z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html a https://www.google.com/privacy.

Použití neviditelné služby Google reCAPTCHA
Používáme neviditelnou službu reCAPTCHA společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "Google").
To slouží k rozlišení vstupu člověkem nebo automatizovaným strojním zpracováním. Na pozadí Google shromažďuje a analyzuje údaje o používání používané invisible reCaptcha k odlišení běžných uživatelů od robotů. Za tímto účelem bude váš vstup přenesen do společnosti Google a tam znovu použit. Kromě toho bude společnosti Google předána IP adresa a případně další údaje požadované společností Google pro službu Invisible reCAPTCHA.
Tyto údaje zpracovává společnost Google v rámci Evropské unie a v případě potřeby také v USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze strany Evropské komise. Přenos údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na ochraně našich webových stránek před automatizovaným špehováním, zneužitím a SPAMem. Z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Další informace o službě Google reCAPTCHA a souvisejícím prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html a https://www.google.com/privacy
Používání GoogleMaps
Tuto funkci používáme pro vkládání map GoogleMaps společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "Google").
Funkce umožňuje vizuální reprezentaci geografických informací a interaktivních map. Google také shromažďuje, zpracovává a používá data od návštěvníků webových stránek při přístupu na stránky, ve kterých jsou integrovány mapy GoogleMaps.
Vaše údaje mohou být také přenášeny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze strany Evropské komise. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na potřebách založeném a cíleném designu webových stránek. Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Další informace o shromažďování a používání údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google v části https://www.google.com/privacypolicy.html. Zde máte také možnost změnit nastavení v centru ochrany údajů, abyste mohli spravovat a chránit své údaje zpracovávané společností Google.

Používání YouTube
Na našich webových stránkách používáme funkci pro vkládání videí YouTube společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; "YouTube"). YouTube je přidružen ke společnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") přidružená společnost.
Funkce zobrazuje videa uložená na YouTube v prvku iFrame na webových stránkách. Aktivuje se možnost "Pokročilý režim ochrany údajů". V důsledku toho YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek. Pouze při sledování videa jsou informace o něm přenášeny na YouTube a tam uloženy. Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. V případě USA neexistuje žádné rozhodnutí o odpovídající ochraně Ze strany Evropské komise. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které si můžete prohlédnout na adrese: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro náš převažující oprávněný zájem na potřebách založeném a cíleném designu webových stránek. Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají.
Další informace o shromažďování a používání údajů společností YouTube a Google, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube v části https://www.youtube.com/t/privacy.

Práva subjektů údajů a doba uchovávání

Doba skladování
Po dokončení smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu záruční doby, poté s přihlédnutím k právním, zejména daňovým a obchodním dobám uchovávání, a poté po uplynutí této doby vymazány, pokud jste nesouhlasili s dalším zpracováním a použitím.

Práva subjektu údajů
Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte podle článků 15 až 20 GDPR následující práva: Právo na informace, na opravu, výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.
Kromě toho máte podle článku 21 (1) GDPR právo vznést námitku proti zpracování na základě článku 6 (1) (f) GDPR a proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
V souladu s článkem 77 GDPR máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není zákonné.

Mimo jiné můžete podat stížnost u dozorového úřadu, který je za nás odpovědný, na který se můžete obrátit na následujících kontaktních údajích:

Zemský komisař pro ochranu údajů Dolního Saska
Prinzenstrasse 5
30159 Hannover, Německo
Telefon: +49 511 1204500
fax: +49 511 1204599
E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Právo vznést námitku
Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování s účinností do budoucna z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Na základě námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.

poslední aktualizace: 10/01/2022